Tijden en tarieven

Openingstijden Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal “Het Paleis” is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 12:00 uur.

De minimale afname peuterspeelzaal is 2 ochtenden. Vanuit pedagogisch oogpunt is het goed dat u uw peuter 2 ochtenden naar de peuterspeelzaal brengt. Uw peuter krijgt zo de gelegenheid te wennen aan de ochtendinvullingen, programma`s en natuurlijk de peuterleidsters.


VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om bijvoorbeeld een ontwikkeling door te maken op het gebied van woordenschat. Op het consultatie bureau wordt dit samen met u besproken en uw kind kan dan een VVE indicatie krijgen. Met deze indicatie heeft uw kind recht op minimaal 16 uur peuterspeelzaal (4 ochtenden) om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren.


Tarieven

Tarieven voor ouders zonder inkomen uit werk of geen recht op kinderopvangtoeslag.
De tarieven zijn inclusief: Luiers
eten en drinken
Vers fruit
Koekje/soepstengel
Sudocreme, zonnebrandcreme etc.

De kosten voor peuterspeelzaal (2 ochtenden) worden voor het grootste gedeelte vergoed door de gemeente Almelo, van u wordt alleen een inkomens afhankelijke ouderbijdrage verwacht.

Het Paleis regelt de subsidie regeling met de gemeente Almelo, u hoeft niets zelf te regelen! De hoogte van deze ouderbijdrage is gekoppeld aan uw inkomen volgens onderstaande tabel:

Ouderbijdrage tabel

1e kind
2e kind
Definitief verzamelinkomen gezin 2024
Per maand
Per maand
lager dan
€ 21.278
€      9,60
€     9,60
€ 21.279
€ 32.715
€    12,00
€   10,40
€ 32.716
€ 45.018
€    25,90
€   13,10
€ 45.019
€ 61.231
€    40,53
€   13,30
€ 61.232
€ 88.015
€    70,10
€   19,70
€ 88.016
€ 121.965
€  119,50
€   30,70
€ 121.965
en hoger
€  158,70
€   57,30

Eventuele extra dagdelen die onder VVE vallen (2 extra per week), zijn gratis en worden volledig vergoed door de gemeente Almelo. Het Paleis regelt de subsidie met de gemeente Almelo, u hoeft daar zelf niet achteraan!


Tarieven voor ouders met inkomen uit werk en recht op kinderopvangtoeslag:
De tarieven zijn inclusief: Luiers
eten en drinken
Vers fruit
Koekje/soepstengel
Sudocreme, zonnebrandcreme etc.

Ons tarief per 01-01-2024:

€10,25 per uur voor kinderen waarvan beide ouders inkomen uit werk hebben.

We zijn erg blij dat ook de tarieven voor het komende jaar binnen de maximale grens vallen waarvoor de kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald.

De overheid betaalt u een groot gedeelte (inkomensafhankelijk) weer terug.

Op de website van de belastingdienst kunt u een berekenprogramma downloaden waar u precies kunt berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn.

Voor een exacte offerte kunt via het inschrijvingsformulier uw gegevens invullen.

U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Kom eens kijken!

Nieuwsgierig naar 1 van de locaties, onze visie, passie en beleid? Maak vrijblijvend een afspraak voor rondleiding en wij vertellen u graag meer over ons kinderdagverblijf.