Peuterspeelzaal

Wij bieden peuterspeelzaal / peuteropvang aan op de volgende locatie:

locatiehaghoek

Peuterspeelzaal/peuteropvang
Locaties Haghoek
2-4 jaar

Algemene informatie

Peuterspeelzaal van Het Paleis!

Kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar hebben vaak behoefte aan iets meer uitdaging en spel aanbod dan de allerkleinsten. Zo is hun motoriek al zo verfijnd dat het mogelijk is om met kleine knutselmaterialen bezig te gaan. De peuters kunnen zich vaak ook iets langer concentreren op een activiteit. Vanaf deze leeftijd willen wij de peuters een ander programma aanbieden dan op het kinderdagverblijf mogelijk is en worden de activiteiten speciaal op hen aangepast.

In de peuterspeelzaal zal de aandacht van de leidsters speciaal gericht zijn op deze leeftijdscategorie en zullen de kinderen op de basisschool worden voorbereid.

Denkt u hierbij aan:

  • rekening houden met elkaar (sociale vaardigheden)
  • samen spelen
  • verdere ontwikkeling van de motoriek
  • woordenschat
  • vaste programma`s en dagindeling
  • VVE programma

Natuurlijk zijn het peuters en zal alles spelenderwijs worden gebracht maar op deze manier zal de overstap naar school niet zo groot zijn en goed verlopen!

Groepsgrootte, beroepskracht/kind ratio:

De peuterspeelzaal groep heeft maximaal 16 kinderen. Anders dan op een traditionele peuterspeelzaal waar ook vrijwilligers op de groep mogen staan, staan er bij ons alleen beroepskrachten op de peuterspeelzaal groep. Het leidster/kind ratio is geborgd in ons pedagogisch plan en voldoet aan de wet KO. Jaarlijks wordt dit getoetst door de GGD aan de hand van een rekentool die door de overheid beschikbaar is gesteld. (www.1ratio.nl)


Dagindeling:

De dagindeling zal elke dag zoveel mogelijk hetzelfde zijn (eten, spelen, kring gesprekje etc.).
Ook zullen we proberen uw kind zoveel mogelijk bij dezelfde leiding te plaatsen zodat uw kind zich vertrouwd zal voelen bij de leiding.

Professionaliteit van de beroepskrachten:

Pedagogisch medewerkers van Christelijke peuterspeelzaal “Het Paleis” hebben een verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij dienen te beschikken over kennis op het gebied van het verzorgen, begeleiden en stimuleren van jonge kinderen, op elk terrein van hun ontwikkeling. Verder dienen zij in staat te zijn een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer te scheppen voor de groep als totaal en voor alle groepsleden afzonderlijk.

Alle pedagogisch medewerkers van “Het Paleis” hebben minimaal een relevante MBO-opleiding. Tevens overlegd iedere nieuwe kracht een verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit is een officieel document waarin staat vermeld of een persoon enigszins met justitie in aanraking is geweest.


Beroepskrachten in opleiding:

Christelijke peuterspeelzaal “Het Paleis” is een leer/werkbedrijf. Naast de groepsleiding kan het team mede bestaan uit leidsters in opleiding en/of stagiaires. Hooguit 1 per groep. Deze stagiaires kunnen afkomstig zijn van diverse middelbare beroepsopleidingen. Elke stagiaire heeft een vaste werkbegeleider. In de regel is dat één van de vaste pedagogisch medewerkers. Stagiaire’s zijn altijd boventallig op de groep, dat wil zeggen dat zij niet zijn meegerekend in de beroepskracht/kind ratio.


Veiligheid en gezondheid.

Om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen, wordt er jaarlijks (of bij veranderingen in de bestaande situatie) een inventarisatie gehouden op alles wat met veiligheid en gezondheid heeft te maken. Deze inventarisatie wordt met behulp van een risicomonitor (methode veiligheid management en gezondheid management) uitgevoerd. Deze methode is door de GGD erkend als een betrouwbare methode. De RI gaat systematisch langs de aspecten: gezondheid, veiligheid, inventaris en brandpreventie. Dit gebeurd voor de kinderdagverblijven, maar ook voor opslagruimte`s, personeelsruimte en kantoor. Worden er door het RI actiepunten gesignaleerd, dan wordt daarvan een plan van aanpak gemaakt met een verwerkingstijd.  In dit “plan van aanpak” wordt ook een verantwoordelijke aangewezen zodat de werkzaamheden niet blijven liggen


Als u meer informatie of een offerte wilt hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Kom eens kijken!

Nieuwsgierig naar 1 van de locaties, onze visie, passie en beleid? Maak vrijblijvend een afspraak voor rondleiding en wij vertellen u graag meer over ons kinderdagverblijf.

Peuterspeelzaal

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud? Dan is het van harte welkom bij onze peuterspeelzaal. In een kleine groep leren ze sociale vaardigheden door samen te spelen en daardoor ontwikkelen ze zich snel. Het samen spelen heeft een groot voordeel: Wat de kinderen van elkaar zien, proberen ze zelf ook uit. Het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma zorgt er daarnaast voor, dat ook kinderen die wat extra aandacht nodig hebben straks goed voorbereid op de basisschool van start gaan.