Oudercommissie

Wat is het belang van de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit ouders van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Via de oudercommissie kunnen ouders meedenken en invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het beleid en daarmee de kwaliteit van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. De oudercommissie geeft advies over onderwerpen als het pedagogisch beleid, voeding, ziekte, veiligheid en hygiëne. Als oudercommissie behartigen we de belangen van kinderen en ouders. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen.

 

Wat doet de oudercommissie?

Dankzij het medezeggenschapsrecht (adviesrechten) van de oudercommissie heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang en kan gevraagd en ongevraagd adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Deze adviesrechten zijn in de Wet kinderopvang opgenomen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met het Paleis de kwaliteit van de opvang te handhaven en verbeteren.

 

Vragen of deelnemen aan de oudercommissie?

Heb je een vraag of opmerking? Of zou je graag een onderwerp of vraag op de agenda van de oudercommissie willen plaatsen, stuur de oudercommissie dan een mail.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de oudercommissie? Stuur dan een mail naar oudercommissie@kovhetpaleis.nl

 

Cursus EHBO aan baby’s en kinderen

Weet jij wat je kan doen als je kind iets overkomt? Wat je kan doen als je kind een koortsstuip heeft, erg benauwd is, een bot breekt, dreigt te stikken of uit een fles onder het aanrecht heeft gedronken?

Voor belangstellenden organiseert de oudercommissie, bij voldoende aanmeldingen, jaarlijks een gecertificeerde cursus EHBO bij Baby’s en kinderen.

Je zal leren omgaan met de meest voorkomende kinderziektes en -ongevallen zoals vergiftigingsverschijnselen, een bloedneus, brandwonden, uitdroging, een snijwond of splinter, hersenschudding, botbreuken en andere grote en kleine ziektes en ongevallen. Daarnaast oefen je zelf reanimatie, verbanden aanleggen, wat te doen bij verstikking of verslikken, en hoe om te gaan met een bewusteloos kind of baby.

Interesse? Stuur een mail naar oudercommissie@kovhetpaleis.nl

Kom eens kijken!

Nieuwsgierig naar 1 van de locaties, onze visie, passie en beleid? Maak vrijblijvend een afspraak voor rondleiding en wij vertellen u graag meer over ons kinderdagverblijf.