Buitenschoolse opvang

Wij bieden buitenschoolse (BSO) aan op de volgende locaties:

bso-locatie

BSO "de Schatkamer"

Locatie Haghoek

locatie-mare

BSO "de Mare"

Locatie Windmolenbroek

ph-locatie

BSO "het Sportpaleis PH"

Locatie Schelfhorst

Algemene informatie

Groepsgrootte en beroepskracht/kind ratio:
De opvang van kinderen op beide locaties vindt plaats in basisgroepen. Een basisgroep bestaat, in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, ten hoogste uit 20 kinderen. Binnen één ruimte kunnen er meerdere basisgroepen zijn en de basisgroepen samen zullen niet groter dan 30 kinderen zijn.Natuurlijk zijn er altijd genoeg leidsters aanwezig! Het leidster/kind ratio is geborgd in ons pedagogisch plan en voldoet aan de wet KO. Jaarlijks wordt dit getoetst door de GGD aan de hand van een rekentool die door de overheid beschikbaar is gesteld. (www.1ratio.nl)

Professionaliteit van de beroepskrachten:
Pedagogisch medewerkers van Christelijke BSO/VSO “Het Paleis” hebben een verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij dienen te beschikken over kennis op het gebied van het verzorgen, begeleiden en stimuleren van jonge kinderen, op elk terrein van hun ontwikkeling. Verder dienen zij in staat te zijn een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer te scheppen voor de groep als totaal en voor alle groepsleden afzonderlijk.

Alle pedagogisch medewerkers van “Het Paleis” hebben minimaal een relevante MBO-opleiding. Tevens overlegd iedere nieuwe kracht een verklaring omtrent gedrag (VOG). Dit is een officieel document waarin staat vermeld of een persoon enigszins met justitie in aanraking is geweest.

Beroepskrachten in opleiding:
Christelijke BSO/VSO “Het Paleis” is een leer-werk bedrijf. Naast de groepsleiding kan het team mede bestaan uit leidsters in opleiding en/of stagiaires. Hooguit 1 per groep. Deze stagiaires kunnen afkomstig zijn van diverse middelbare beroepsopleidingen. Elke stagiaire heeft een vaste werkbegeleider. In de regel is dat één van de vaste pedagogisch medewerkers. Stagiaire’s zijn altijd boventallig op de groep, dat wil zeggen dat zij niet zijn meegerekend in de beroepskracht/kind ratio.

Veiligheid en gezondheid.
Om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen, wordt er jaarlijks (of bij veranderingen in de bestaande situatie) een inventarisatie gehouden op alles wat met veiligheid en gezondheid heeft te maken. Deze inventarisatie wordt met behulp van een risicomonitor (methode veiligheid management en gezondheid management) uitgevoerd. Deze methode is door de GGD erkend als een betrouwbare methode.

De RI gaat systematisch langs de aspecten: gezondheid, veiligheid, inventaris en brandpreventie. Dit gebeurd voor de kinderdagverblijven, maar ook voor opslagruimte`s, personeelsruimte en kantoor. Worden er door het RI actiepunten gesignaleerd, dan wordt daarvan een plan van aanpak gemaakt met een verwerkingstijd.  In dit “plan van aanpak” wordt ook een verantwoordelijke aangewezen zodat de werkzaamheden niet blijven liggen

Kom eens kijken!

Nieuwsgierig naar 1 van de locaties, onze visie, passie en beleid? Maak vrijblijvend een afspraak voor rondleiding en wij vertellen u graag meer over ons kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf

Als ouder wilt u natuurlijk het beste voor uw kind en dit is een logische gedachte. U wilt uw kind tenslotte met een gerust hart achter kunnen laten.  Het Paleis is er op ingericht om uw kind liefde, aandacht en uitdaging te bieden, vriendjes te maken, samen te spelen, waardoor het zich thuis zal voelen op 1 van onze groepen.